Klementium

Klementium är det näst största byggnadskomplexet i Prag. Hela 2 hektar. Trots att det är så stort som det är, är det ändå många turister som missar denna oas på sin väg mot eller från Karlsbron och även trots att Klementium har tre huvudingångar.

När jesuiterna skulle bygga ett nytt gymnasium och en ny akademi i Prag år 1555 valde man denna plats tack vare sitt läge, och givetvis sin storlek också. Sedan tidigare fanns även dominikanernas kloster och St Kliment-kyrkan som dock förstördes under husitkrigen.
Jesuiterna utvisades från Prag år 1618 men kunde återvända två år senare för att leda kaoliceringen i landet efter att protestanterna hade förlorat vid slaget på Vita berget 1620. Jesuiterna tog styrningen över Karls universitet och prästseminariet. Under 1660- och 1670-talet renoverades byggnaderna i Klementium till en tidig och högbarockansk stil. När byggandet blev klart bestod hela komplexet av salar för undervisning, landets största tryckeri och även utrymmen för religionsutövning vilket upphörde 1726.

Mellan 1773 och 1777 lämnade jesuiterna Klementium men universitetet och biblioteket stannade kvar. 1781 bildades Nationalbiblioteket som finns kvar än idag.
1848, revolutionsåret, användes Klementium som ett fort för de studenter som trotsade Windischgrätz armé.

Utöver detta finns även Prags äldsta meteorologiska mätstation i Klementium. Ända sedan 1752 har det utförts systematiska mätningar av temperaturer och så vidare.
Är du på besök i Prag bör du absolut bege dig till Klementium och ta dig en stund där. Det är helt klart häpnadsväckande.