Judiska kvarteren i Prag

Under 900-talet tror man att de första judarna bosatte sig i Prag. Judarna i Prag har varit med om både motgångar och medgångar genom åren. De har verkligen fått utstå en hel del. En av de bättre perioderna för judarna i Prag infann sig under 1600-talet.
Förr var de judiska kvarteren en stad inom staden i Prag, med en egen mur och en egen borgmästare. 160 000 judar är det högsta antalet som har bott i de judiska kvarteren.
Tyvärr blev stora delar av de judiska kvarteren förstörda då man gjorde en ny stadsplanering. Men det finns ändå en hel del att uppleva om man beger sig dit.

Judiska kyrkogården

Judiska kyrkogården är något som man fortfarande kan besöka när man befinner sig i de judiska kvarteren. Man har uppskattat att det ligger ungefär 80 000 människor begravda på kyrkogården, men man är inte helt säker då judarna begraver sina döda i flera lager. 1439 begravdes den första personen här och 1787 begravdes den sista vilket gör denna begravningsplats till den äldsta i Europa. Det finns 12 000 gravstenar på kyrkogården, och den som är mest besökt är Rabbi Loews gravsten. Det sägs att han har skapat en golem av flera från Vltavafloden som han gav liv genom att använda en magisk sten. Golemen gjorde enligt berättelsen uppror mot Loew och gav sig ut på gatorna och skrämde människorna.
Det som finns kvar av Golem ska ligga på vinden i den Nygamla Synagogan.

Nygamla Synagogan

Det sägs alltså att resterna av Golem ska finnas på vinden i den här gamla synagogan. Synagogan började byggas på 1200-talet vilket gör den till den äldsta byggnaden i kvarteret. Synagogan används fortfarande till gudtjänster så har man möjlighet bör man absolut besöka en sådan.

Det finns en hel del historier om den Nygamla Synagogan. Bland annat sägs det att stenarna man har byggt synagogan med är transporterade från en annan synagoga som fanns i Jerusalem. Det sägs också att namnet, Nygamla Synagogan, är en dålig översättning som egentligen betyder provisorisk. Enligt sägnen ska stenaren nämligen transporteras tillbaka till Jerusalem i samband med födelsen av Messias.
Den förklaring som går åt det mer vetenskapliga hållet säger att synagogan byggdes för att ersätta en annan synagoga som hade stått på samma ställe.

För att komma in i synagogan måste man gå ner ett par trappsteg då den ligger under markhöjd. Anledningen till att den är placerad på ett sådant sätt är två. Den första förklaringen menar att eftersom vissa delar av Prag höjdes för att klara av översvämningar så står Synagogan kvar på den gamla nivån, alltså något under markhöjd. Den andra förklaringen som inte är lika trolig är att synagogan avsiktligt sänktes på grund av att den enligt lagstiftningarna på den tiden var för hög. Det sägs att judiska byggnader inte fick vara högre än de kristna byggnadsverken som fanns.
Eftersom judarna hjälpte till att försvara Prag under det trettioåriga kriget fick den en flagga av Ferdinande II som tack. Denna flagga kan man se inne i synagogan.